Polityka Prywatności

Witamy na stronie https://wppoczta.com.pl („Strona”). Rozumiemy, że prywatność w sieci jest ważna dla użytkowników naszej Strony, zwłaszcza podczas prowadzenia działalności. Niniejsze oświadczenie reguluje nasze polityki prywatności w odniesieniu do użytkowników Strony („Odwiedzający”), którzy odwiedzają ją bez dokonywania transakcji, oraz Odwiedzających, którzy rejestrują się, aby dokonywać transakcji na Stronie i korzystać z różnych usług oferowanych przez nas (wspólnie „Uprawnieni Klienci”).

„Dane Osobowe”

odnoszą się do wszelkich informacji, które identyfikują lub mogą być używane do identyfikacji, skontaktowania się lub zlokalizowania osoby, której te informacje dotyczą, w tym, lecz nie ograniczając się do, imienia, adresu, numeru telefonu, numeru faksu, adresu e-mail, profilu finansowego, numeru ubezpieczenia społecznego oraz informacji o karcie kredytowej. Dane Osobowe nie obejmują informacji zbieranych anonimowo (to jest, bez identyfikacji konkretnego użytkownika) ani informacji demograficznych niepowiązanych z określoną osobą.

Jakie Dane Osobowe są zbierane?

Możemy zbierać podstawowe informacje o profilu użytkownika od wszystkich naszych Odwiedzających. Z Uprawnionych Klientów zbieramy następujące dodatkowe informacje: imię, adres e-mail, numer telefonu, adres, informacje o profilu mediów społecznościowych.

Kto zbiera te informacje?

Oprócz bezpośredniego zbierania informacji, nasi dostawcy usług zewnętrznych (takie jak firmy kart kredytowych, rozliczeniowe i banki), którzy mogą świadczyć usługi takie jak kredyt, ubezpieczenia i usługi depozytowe, mogą zbierać te informacje od naszych Odwiedzających i Uprawnionych Klientów. Nie kontrolujemy, w jaki sposób te strony trzecie używają takich informacji, ale prosimy je o ujawnienie, w jaki sposób wykorzystują dane osobowe dostarczone przez Odwiedzających i Uprawnionych Klientów. Niektóre z tych stron trzecich mogą działać wyłącznie jako pośrednicy w łańcuchu dystrybucji i nie przechowywać, nie zatrzymywać ani nie używać przekazanych im informacji.

Jak Strona wykorzystuje Dane Osobowe?

Wykorzystujemy Dane Osobowe do dostosowania Strony, oferowania odpowiednich usług oraz realizowania zleceń kupna i sprzedaży na Stronie. Możemy wysyłać e-maile do Odwiedzających i Uprawnionych Klientów dotyczące badań lub możliwości zakupu i sprzedaży na Stronie lub informacji związanych z tematem Strony. Możemy również wykorzystywać Dane Osobowe, aby skontaktować się z Odwiedzającymi i Uprawnionymi Klientami w odpowiedzi na konkretne zapytania lub dostarczyć żądane informacje.

Z kim mogą być udostępniane te informacje?

Dane Osobowe Uprawnionych Klientów mogą być udostępniane innym Uprawnionym Klientom, którzy chcą ocenić potencjalne transakcje z innymi Uprawnionymi Klientami. Możemy udostępniać zanonimizowane informacje o naszych Odwiedzających, w tym dane demograficzne, naszym powiązanym agencjom i dostawcom usług trzecich. Oferujemy także możliwość „opt out” (rezygnacji) z otrzymywania informacji lub kontaktu z nami lub z jakąkolwiek agencją działającą w naszym imieniu.

Jak są przechowywane Dane Osobowe?

Dane Osobowe zbierane przez nas są przechowywane w bezpieczny sposób i nie są dostępne dla osób trzecich ani pracowników, z wyjątkiem przypadków określonych powyżej.

Jakie wybory są dostępne dla Odwiedzających w zakresie zbierania, używania i dystrybucji informacji?

Odwiedzający i Uprawnieni Klienci mogą zrezygnować z otrzymywania niechcianych informacji od nas lub kontaktu z nami i/lub naszymi dostawcami usług oraz powiązanymi agencjami, odpowiadając na e-maile zgodnie z instrukcjami lub kontaktując się z nami pod adresem [email protected].

Cookies

Ciasteczka (cookies) to ciąg informacji, który jest przechowywany na komputerze użytkownika, a przeglądarka użytkownika przekazuje na stronę za każdym razem, gdy użytkownik wraca.

Używamy „ciasteczek” do zbierania informacji. Możesz zinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzuciła wszystkie ciasteczka lub wskazywała, kiedy ciasteczko jest wysyłane. Jednakże, jeśli nie akceptujesz ciasteczek, nie będziesz mógł używać niektórych części naszej Strony.

Czy na Stronie są używane ciasteczka?

Ciasteczka są używane z różnych powodów. Używamy ciasteczek do uzyskiwania informacji o preferencjach naszych Odwiedzających i usługach, które wybierają. Wykorzystujemy także ciasteczka do celów związanych z bezpieczeństwem, aby chronić naszych Uprawnionych Klientów. Na przykład, jeśli Uprawniony Klient jest zalogowany i strona nie jest używana przez ponad 10 minut, automatycznie wylogujemy Uprawnionego Klienta. Odwiedzający, którzy nie chcą, aby na ich komputerach były umieszczane ciasteczka, powinni ustawić swoje przeglądarki w celu odrzucenia ciasteczek przed korzystaniem z https://wppoczta.com.pl, z tym zastrzeżeniem, że niektóre funkcje strony mogą nie działać poprawnie bez pomocy ciasteczek.

Ciasteczka używane przez naszych dostawców usług

Nasi dostawcy usług używają ciasteczek, a te ciasteczka mogą być przechowywane na twoim komputerze, gdy odwiedzasz naszą stronę. Więcej informacji na temat używanych ciasteczek znajdziesz na naszej stronie z informacjami o ciasteczkach.

Jak Strona Wykorzystuje Informacje o Logowaniu?

Strona wykorzystuje informacje o logowaniu, w tym, lecz nie ograniczając się do, adresów IP, dostawców usług internetowych (ISP) i rodzajów przeglądarek, wersji przeglądarki, odwiedzanych stron, daty i godziny wizyty, aby analizować trendy, administrować Stroną, śledzić ruch i korzystanie użytkownika oraz zbierać ogólne dane demograficzne.

Jakie partnerzy lub dostawcy usług mają dostęp do Danych Osobowych od Odwiedzających i/lub Uprawnionych Klientów na Stronie?

Strona zawarła i będzie nadal zawierać partnerstwa i inne powiązania z wieloma dostawcami. Tacy dostawcy mogą mieć dostęp do pewnych Danych Osobowych na potrzeby oceny Uprawnionych Klientów pod kątem kwalifikowalności do usług. Nasza polityka prywatności nie obejmuje zbierania ani używania tych informacji przez nich.

Jak Strona zabezpiecza Dane Osobowe?

Wszyscy nasi pracownicy są zaznajomieni z naszą polityką bezpieczeństwa i praktykami. Dane Osobowe naszych Odwiedzających i Uprawnionych Klientów są dostępne jedynie dla ograniczonej liczby wykwalifikowanych pracowników, którzy otrzymują hasło w celu uzyskania dostępu do tych informacji. Audytujemy nasze systemy i procesy bezpieczeństwa regularnie. Wrażliwe informacje, takie jak numery kart kredytowych lub numery ubezpieczenia społecznego, są chronione protokołami szyfrowania, które mają na celu ochronę informacji przesyłanych przez Internet. Chociaż podejmujemy rozsądne środki w celu utrzymania bezpiecznej strony, komunikacje elektroniczne i bazy danych podlegają błędom, manipulacjom i włamaniom, i nie możemy zagwarantować ani zapewnić, że takie zdarzenia nie wystąpią, i nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Odwiedzających ani Uprawnionych Klientów za takie zdarzenia.

Jak Odwiedzający mogą poprawić ewentualne błędy w Danych Osobowych?

Odwiedzający i Uprawnieni Klienci mogą się z nami skontaktować, aby zaktualizować Dane Osobowe dotyczące ich lub poprawić ewentualne błędy, wysyłając e-mail na adres [email protected].

Czy Odwiedzający mogą usunąć lub dezaktywować Dane Osobowe zbierane przez Stronę?

Zapewniamy Odwiedzającym i Uprawnionym Klientom mechanizm usuwania/dezaktywowania Danych Osobowych z bazy danych Strony, kontaktując się z nami. Jednak z powodu kopii zapasowych i rejestrów usunięć może być niemożliwe usunięcie wpisu Odwiedzającego bez zachowania pewnych pozostałych informacji. Osoba, która żąda dezaktywacji Danych Osobowych, ma te informacje funkcyjnie usunięte, i nie będziemy sprzedawać, przekazywać ani używać Danych Osobowych odnoszących się do tej osoby w przyszłości.

Twoje prawa

Oto podsumowanie praw, które przysługują ci na mocy prawa o ochronie danych:

  • Prawo dostępu
  • Prawo do poprawienia
  • Prawo do usunięcia
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do sprzeciwu przetwarzaniu
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Prawo do skargi do organu nadzorczego
  • Prawo do wycofania zgody

Prywatność Dzieci

Nasza usługa nie jest przeznaczona dla „Dzieci”, tj. osób poniżej 18 roku życia, i nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia.

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że twoje dziecko dostarczyło nam Dane Osobowe, prosimy o natychmiastowy kontakt z nami pod podanymi danymi kontaktowymi. Jeśli dowiemy się, że dzieci poniżej 18 roku życia dostarczyły nam dane osobowe, natychmiast usuniemy te informacje z naszych serwerów.

Zgodność z Prawem

Ujawnienie Danych Osobowych w celu zgodności z prawem. Ujawnimy Dane Osobowe w celu zgodności z nakazem sądu lub nakazem sądu lub na wniosek agencji ścigania w celu udostępnienia informacji. Ujawnimy również Dane Osobowe, gdy jest to uzasadnione w celu ochrony bezpieczeństwa naszych Odwiedzających i Uprawnionych Klientów.

Co się stanie, jeśli Polityka Prywatności ulegnie zmianie?

Poinformujemy naszych Odwiedzających i Uprawnionych Klientów o zmianach w naszej polityce prywatności, zamieszczając takie zmiany na Stronie. Jednak jeśli zmieniamy naszą politykę prywatności w taki sposób, który może prowadzić do ujawnienia Danych Osobowych, których Odwiedzający lub Uprawnieni Klienci wcześniej zażądali, aby nie były ujawniane, skontaktujemy się z takim Odwiedzającym lub Uprawnionym Klientem, aby umożliwić mu zapobieżenie takiemu ujawnieniu.

Linki

https://wppoczta.com.pl zawiera linki do innych stron internetowych. Prosimy zauważyć, że klikając na jeden z tych linków, przechodzisz na inną stronę internetową. Zachęcamy do przeczytania oświadczeń o prywatności tych połączonych witryn, ponieważ ich polityka prywatności może różnić się od naszej.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

Ostatnia Aktualizacja: 26 września 2023 roku.