Warunki Korzystania

Witaj na stronie https://wppoczta.com.pl („Strona”). Poniżej przedstawiamy nasz regulamin, który określa zasady korzystania z naszej witryny oraz warunki, na jakich świadczymy usługi. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym regulaminem przed korzystaniem z naszej Strony.

1. Akceptacja Regulaminu

Korzystając z Strony, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków określonych w tym regulaminie. Jeśli nie zgadzasz się z którąkolwiek z zawartych tu zasad, prosimy o niekorzystanie z naszej Strony.

2. Korzystanie z Strony

 • 2.1. Strona jest przeznaczona do użytku osobistego i niekomercyjnego. Zabrania się korzystania z niej w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa.
 • 2.2. Zabrania się naruszania praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej związanych z treściami dostępnymi na Stronie.
 • 2.3. Zabrania się publikowania na Stronie treści obraźliwych, nielegalnych, obrażających lub naruszających prywatność innych użytkowników.
 • 2.4. Zabrania się wykorzystywania automatycznych skryptów lub programów do zbierania danych z naszej Strony bez naszej zgody.

3. Zawartość Strony

 • 3.1. Dokładamy wszelkich starań, aby treści zamieszczone na Stronie były aktualne i dokładne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy lub niedokładności.
 • 3.2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści Strony w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
 • 3.3. Strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych witryn ani za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z tych linków.

4. Prywatność i Dane Osobowe

 • 4.1. Dbamy o prywatność naszych użytkowników. Informacje na temat zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności.

5. Odpowiedzialność

 • 5.1. Korzystanie z naszej Strony odbywa się na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub straty wynikłe z korzystania z naszej Strony.
 • 5.2. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług na Stronie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

6. Postanowienia Końcowe

 • 6.1. Niniejszy regulamin podlega polskiemu prawu i będzie interpretowany zgodnie z jego postanowieniami.
 • 6.2. W razie sporu lub konfliktu wynikającego z korzystania z naszej Strony, strony postarają się rozwiązać go drogą negocjacji. Jeśli to niemożliwe, sporu będzie rozstrzygać sąd właściwy dla siedziby naszej firmy.

Dziękujemy za korzystanie z https://wppoczta.com.pl. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszego regulaminu, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

Ostatnia Aktualizacja: 26 września 2023 roku.